Beskrivning: Stramt upprättväxande buske
Färg: Vita, fyllda blommor i 5 cm långa klasar i juni
Jord: Näringsrik och något fuktig jord, men inte våt
Egenskaper: Lämplig som solitär eller som häck
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 2-3 m
Härdighet: 1-3