Svenskt namn: bergek
Beskrivning: Stort träd med bred, mäktig krona. Barken är något mindre fårad än Q. robur
Färg: I unga år är barken glänsande ljusgrå, som med åldern mörknar mot brunt
Jord: Ställer små anspråk på näring och jordfuktighet. Växer även på lättare jordar
Egenskaper: Tåler inte vattensjuka jordar
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 20-25 m
Bredd: 15-20 m
Zon: 1-4