Beskrivning: Städsegrön marktäckare.
Färg: Vitbrokiga blad.
Jord: Föredrar fuktig, humus- och näringsrik jord.
Egenskaper: Lämplig till stenpartier, slänter och beklädnad av murar och trädstammar.
Växtplats: Sol-djup skugga. Anspråkslös. Tål industrimiljö.
Höjd/bredd: Höjd 0,5 m. Bredd 0,6-1 m.
Härdighet: 1-4
c/c: 60-80 cm.