Svenskt namn: dubbelblommande fågelbär
Beskrivning: Enastående vackert körsbärsträd
Färg: Dubbla vita blommor. Gulorange höstfärg
Jord: Djupa, varma, väldränerade och näringsrika jordar
Egenskaper: Då trädet är sterilt bildas inga frukter och det passar därför i hårdgjord miljö
Växtplats: Stadsträd där frukter är oönskade
Höjd: 12-15 m
Bredd: 8-10 m
Zon: 1-4