Svenskt namn: fikon
Användning: Ätbara frukter
Mognad: Sept-dec
Härdighet: 1-3