Beskrivning: En kraftig, medelhög buske
Färg: Guldgula blommor i mars-april
Jord: Näringsrik jord som innehåller mull
Egenskaper: Rikblommande och vacker sort
Växtplats: Sol
Höjd: 1,5 m
Härdighet: 1-3