Beskrivning: Bred buske
Färg: Stora guldgula blommor i maj under en lång tid
Jord: Trivs i väldränerade varma jordar
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupper. Grenarna kan drivas
Växtplats: Sol
Höjd: 2-3 m
Bredd: 2-3 m
Härdighet: 1-3
c/c: 70-100 cm