Svenskt namn: getapel
Beskrivning: Hög buske med stelt växtsätt
Färg: Små gulgröna blommor i maj. Svart frukt. Gul höstfärg
Jord: Växer bäst på genomsläppliga, varma och kalkrika jordar
Egenskaper: Lämplig som landskaps- och brynväxt
Växtplats: Soliga lägen
Höjd: 4-6 m
Bredd: 4-6 m
Zon: 1-6