Beskrivning: Ett utbrett växtsätt. Grönt bladverk
Färg: Gula små blommor i juni-sept
Jord: Trivs på de flesta jordar
Egenskaper: Lämplig som marktäckare eller buskage
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 1 m
Bredd: 1 m
Härdighet: 1-3(4)