Beskrivning: Krypande växtsätt
Färg: Vintergrön marktäckare. Starkt gula blommor i maj-juni
Jord: Trivs i torr sandjord
Egenskaper: Rikligt med blommor
Växtplats: Sol
Höjd: 0,1 m
Härdighet: 1-4