Beskrivning: Mer känd som ‘Kungagran’
Färg: Genomgående stam och mörkgröna barr
Jord: Gärna lerjord med jämn fuktighet
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupper. Anspråkslös
Växtplats: Läget bör vara soligt men lättare skugga tolereras, särskilt i ung ålder
Höjd: 20-25 m
Bredd: 6-8 m
Härdighet: 1-5