Beskrivning: Gröna blad som färgas i fin gul färg på hösten
Färg: Små vita blommor i långa klasar i maj-juni
Jord: Mullrik jord
Egenskaper: Lämplig som solitär. Klarar beskärning dåligt
Växtplats: Sol
Höjd: 8-10 m
Bredd: 6-8 m
Härdighet: 1-3(4)