Beskrivning: Friskt grönt bladverk där nytillväxten är bronsfärgade
Färg: Vita doftande blommor i maj. Röda bär som senare blir svarta (oätliga bär)
Jord: Näringsrik, mullrik jord
Egenskaper: En bra sort som lämpar sig till högre marktäckande bestånd
Växtplats: Halvskugga-skugga
Höjd: 0,8-1,2 m
Bredd: 1,5-2 m
Härdighet: 1-2(3)