Beskrivning: Lågt utbrett kompakt växtsätt. Svagvuxen sort
Färg: Mörk grönt bladverk
Jord: Näringsrik humusjord
Egenskaper: Lämplig gruppvis med andra buskar
Växtplats: Halvskugga-skugga
Höjd: 0,3-0,7 m
Bredd: 1-1,2 m
Härdighet: 1-3