Svenskt namn: näverhägg
Beskrivning: Relativt smal pyramidal krona
Färg: Vacker honungsfärgad stam
Jord: Anspråkslös
Egenskaper: Den pyramidala kronan är smalare än vanlig ‘P maackii’
Växtplats: Soligt läge
Höjd: 8-12 m
Zon: 1-5