Svenskt namn: hägg
Beskrivning: Snabbväxande träd
Färg: Starkt doftande, vita blommor i maj. Gulorange höstfärg. Frukten svart
Jord: Trivs i humusrika jordar
Egenskaper: Lämplig som solitärträd, i bryn och som buskage i blandbestånd
Växtplats: Ganska skugg- och vindtålig
Höjd: 10-12 m
Bredd: 4-8 m
Zon: 1-7