Svenskt namn: shuberthägg
Beskrivning: Initialt smalt pyramidformad krona som sedan breddas och blir något äggrund
Färg: Vita (rosa) blommor i maj. Grön lövsprickning, senare röda blad
Jord: Trivs i fuktiga och humusrika jordar
Egenskaper: Den röda färgen på bladen hålls säsongen igenom
Växtplats: Soliga lägen
Höjd: 5-7 m
Bredd: 4-6 m
Zon: 1-7