Beskrivning: Upprättväxande buske – litet träd
Färg: Vita blommor i maj. Lysande gul höstfärg. Svartröda, saftiga bär
Jord: Klarar allt från ler- till sandjordar
Egenskaper: Fungerar utmärkt till vindskydd eller häckar
Växtplats: Inga speciella krav, men gärna soligt
Höjd: 3-5 m
Bredd: 1,5 m
Härdighet: 1-7