Beskrivning: Stora blåsvarta goda bär på hösten
Färg: Vita stora blommor i april-maj
Jord: Klarar allt från ler- till sandjordar
Egenskaper: Vacker höstfärg
Växtplats: Sol
Höjd: 3-5 m
Härdighet: 1-5