Beskrivning: Genomgående stam. Bred pyramidal krona. Tål stadsklimat
Färg: Korkaktig bark. Dekorativ frukt
Jord: Näringsrik jord
Egenskaper: Lämplig som solitär eller alléträd
Växtplats: Torktålig. Känslig för djup plantering
Höjd: 12-15 m
Bredd: 8-12 m
Härdighet: 1-4