Svenskt namn: murgröna
Beskrivning: Bladen 3-7 delade och oftast bredare än långa, läderartade
Färg: Bladen är som unga ljusgröna, äldre mörkgröna
Jord: Växer bäst på näringsrika mull- och kalkrika jordar
Egenskaper: Anspråkslös
Växtplats: Halvskugga
Höjd: 5 m
Härdighet: 1-3