Beskrivning: Blommar i början av juli
Färg: Börjar som cremevit till rosa och övergår till slut i djupt vinröd
Jord: Planteras i näringsrik jord, något fuktig och ej kalkhaltig
Egenskaper: Skiftar färg under hela blomperioden. Honungslik doft
Växtplats: Sol-lätt skugga
Höjd: 1,5-2 m
Härdighet: 1-5