Beskrivning: Stora stjärnformade blommor. Mörkgrönt bladverk
Färg: Vita stora blommor i juli-sept
Jord: Mullrik jord
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupp
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 1,5-2 m
Bredd: 1-2 m
Härdighet: 1-4