Beskrivning: Nättare växtsätt än andra liknande sorter.
Färg: Stora blommor som först blir vita, senare rosa.
Jord: Planteras i näringsrik jord, något fuktig och ej kalkhaltig.
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupper.
Växtplats: Sol-lätt skugga.
Höjd/bredd: Höjd 1,5-2 m.
Härdighet: 1-4