Beskrivning: Städsegröna buskar – små träd.
Färg: Små vita blommor i maj-juni. Dekorativa blad och frukter.
Jord: Mullhaltiga, fuktighetshållande jordar.
Egenskaper: Lämplig som prydnad, solitär och i grupper.
Växtplats: Sol-halvskugga i vindskyddande lägen.
Höjd/bredd: Höjd 2-4 m. Bredd 2,5-3 m.
Härdighet: 1-2