Beskrivning: Mycket kraftväxande, obetydliga blommor
Färg: Runda gulorange frukter, brett äggformade blad. Gul höstfärg
Jord: Föredrar djupa, näringsrika jordar
Egenskaper: Kräver något att slingra sig runt för att ta sig uppåt
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: 10-12 m
Härdighet: 1-4