Svenskt namn: japanskt körsbär
Beskrivning: Medelstort starkväxande träd med kvastformad krona
Färg: Rikligt med dubbla rosa blommor i maj. Orangegul höstfärg
Jord: Jorden bör vara genomsläpplig och humusrik
Egenskaper: Lämplig som solitär
Växtplats: Trivs i soliga lägen
Höjd: 7-9 m
Bredd: 5-8 m
Zon: 1-3