Beskrivning: Upp till 1 m långa, parflikiga blad. Sen knoppsprickning, tidig invintring
Färg: Rödbrun bark. Vacker bronsfärgad lövsprickning. Vita blommor i juni
Jord: Djup mullhaltig genomsläpplig jord
Egenskaper: Lämplig i stadsklimat. Gul höstfärg
Växtplats: Sol
Höjd: 12-15 m
Härdighet: 1-4