Beskrivning: Bredvuxen buske med bågböjda grenar.
Färg: Rikligt med rosa klocklika blommor i maj-juni.
Jord: Näringsrik genomsläpplig jord.
Egenskaper: Fin som klippt häck men får då i princip inga blommor.
Växtplats: Soligt läge.
Höjd/bredd: Höjd 2-3 m.
Härdighet: 1-5