Svenskt namn: kurilerkörsbär
Beskrivning: Långsamväxande buske eller träd på låg stam
Färg: Rikligt med vit-rosa blommor på bar kvist
Jord: Väldränerad, gärna kalkrik jord
Egenskaper: Blommar tidigt på våren, i april-maj
Växtplats: Sol
Höjd: 2-4 m
Zon: 1-4