Beskrivning: Stor buske – litet träd.
Färg: Gula blommor i långa hängande klasar i maj-juni.
Jord: Näringsrik jord.
Egenskaper: Svag fruktsättning och de fåtaliga fröbaljorna innehåller inga eller mycket få frön.
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd/bredd: Höjd 4-6 m. Bredd 4-5 m.
Härdighet: 1-4