Svenskt namn: bulgarisk lagerhägg
Beskrivning: Kraftigväxande buske. De svarta giftiga  frukterna mognar i aug
Färg: Vintergrön med stora avlånga blad. Vita blommor i maj-juni
Jord: Relativt anspråkslös och klarar ganska torra, sandiga jordar, men föredrar något fuktiga, humus- och näringsrika jordar
Egenskaper: Lämplig som friväxande häckar, grupper eller undervegetation
Växtplats: Trivs i halvskugga
Höjd: 2-3 m
Bredd: 2-4 m
Zon: 1-2
c/c: 80-100 cm