Svenskt namn: lagerhägg
Beskrivning: Låg, kompakt buske. Vintergrön med mörkt gröna blad
Färg: Vita blommor i maj-juni
Jord: Regel anspråkslösa och tåler ganska torra och sandiga jordar. De föredrar dock något torra till fuktiga humusrika jordar med näring och ett pH runt 7
Egenskaper: Lämplig till större vintergröna bottenplanteringar
Växtplats: Halvskugga-skugga
Höjd: 0,5-1 m
Bredd: 1,5-2 m
Zon: 1-3
c/c: 80-100 cm