Beskrivning: Paraplyliknande växtsätt.
Färg: Gulvita doftande blommor i maj-juni.
Jord: Anspråkslös.
Egenskaper: Lämplig som solitär, buskage.
Växtplats: Sol-halvskugga.
Höjd/bredd: Höjd 2-4 m.
Härdighet: 1-5