Beskrivning: Stor och bredvuxen buske.
Färg: Rosa, nästan röda blommor i juni.
Jord: Anspråkslös.
Egenskaper: Lämplig till buskage, läskydd, friväxande häck. Mycket lättodlad.
Växtplats: Sol-skugga.
Höjd/bredd: Höjd 1,5-2 m.
Härdighet: 1-7