Beskrivning: Ett mindre träd som oftast är flerstämmigt. Upprätt växtsätt
Färg: Gula blad
Jord: Mullrik jord
Egenskaper: Rekommenderas: Lämplig som solitär
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 5 m
Bredd: 4-5 m
Härdighet: 1-4