Beskrivning: Brett rundad krona med hängande yttre grenar. Utrymmeskrävande
Färg: Tidig, rödaktig blomning
Jord: Anspråkslös, men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra
Egenskaper: Lämplig som ett elegant solitärträd
Växtplats: Utrymmeskrävande. Bör ej planteras i vindutsatta lägen
Höjd: 20-25 m
Bredd: 8-10 m
Härdighet: 1-3