Beskrivning: Litet träd med upprätt växtsätt
Färg: Flikiga, friskt gröna blad som får praktfull röd höstfärg
Jord: Mullrik jord
Egenskaper: Stora sjuflikiga blad som är olivbruna vid bladutspring
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 3-5 m
Bredd: 2-4 m
Härdighet: 1-4