Beskrivning: Ett litet, långsamväxande och mycket attraktivt träd
Färg: Rödorange höstfärg
Jord: Trivs på de flesta jordar, men undvik tunga lerjordar
Egenskaper: På äldre träd flagnar barken och rullar undan och visar den kanelbruna, glatta stammen
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 2-5 m
Bredd: 4-6 m
Härdighet: 1-3