Beskrivning: Ett litet klotformigt träd
Färg: Vacker bronsgul höstfärg
Jord: Näringsrik jord
Egenskaper: Med åldern kan kronan få en något tillplattad form
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: ca 2 m
Bredd: 2-3 m
Härdighet: 1-4