Beskrivning: Upprätt växtsätt med kägelformad krona
Färg: Små orange-röda blommor på bar kvist. Röd-gul höstfärg
Jord: Trivs på kalkfattiga jordar
Egenskaper: Lämplig som solitär
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 4-6 m
Bredd: 4-6 m
Härdighet: 1-4