Beskrivning: Tätgrenig buske
Färg: Grönskar tidigt på våren
Jord: Anspråkslös
Egenskaper: Lämplig till klippt häck eller att formklippa. Mycket lättodlad
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: 1,5-2 m
Härdighet: 1-6