Beskrivning: Kraftig buske eller träd med brett växande grenar.
Färg: På våren rikligt med doftande vita blommor på bar kvist.
Jord: Humusrik, väldränerad, näringsrik, neutral-svagt sur jord.
Egenskaper: Lämplig som solitär.
Växtplats: Vindskyddande och soliga lägen.
Höjd/bredd: Höjd 3-5 m. Bredd 4-5 m.
Härdighet: 1-3