Beskrivning: Klotformat växtsätt
Färg: Rosa dubbla blommor i maj
Jord: Genomsläppliga, kalkhaltiga jordar i soliga lägen
Egenskaper: Härlig gul-orange höstfärg
Växtplats: Skyddat läge
Höjd: ca 2 m
Härdighet: 1-5