Mognadstiden för körsbär är mycket beroende av väderlek och kan variera från år till år. Det är därför svårt att ange några bestämda datum. Mognadstiden brukar därför uttryckas i veckor av körsbärstiden. Under den första veckan mognar de allra tidigaste, under v. 3-4 de medeltidiga och under v. 6-8 de sena. Första mognadsveckan infaller oftast vid midsommartid i södra Sverige.