Svenskt namn: nyponros
Beskrivning: Enkla blommor
Färg: Ljust rosa blommor i juni. Högröda frukter i sept
Jord: Mycket anspråkslös och växer bra på torra, steniga jordar
Egenskaper: Anspråkslös
Växtplats: Soliga lägen. Arten är dock skuggtålig
Höjd: 2-3 m
Bredd: 1,5-2 m
Zon: 1-6
c/c: 80-100 cm