Beskrivning: Upprätt, gles, vintergrön buske
Färg: Rosa-vita doftande blommor i runda blomställningar i april-maj
Jord: Trivs i fuktig och näringsrik jord
Egenskaper: Klarar ett brett pH-intervall men föredrar en något sur jord
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 1-2 m
Bredd: 2-3 m
Härdighet: 1-4