Beskrivning: Kägelformad krona
Färg: Vita blommor. Gröna blad med silvervit undersida
Jord: Väldränerade, näringsrika jordar
Egenskaper: Sparsam fruktsättning
Växtplats: Sol till lätt skugga
Höjd: 6-8 m
Härdighet: 1-4