Beskrivning: Buskigt växtsätt med gult bladverk. Orange-gul höstfärg
Färg: Gulvita blommor i juni
Jord: Kalkrik jord
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupp
Växtplats: Sol och skyddat läge
Höjd: 2-3 m
Härdighet: 1-2(3)