Svenskt namn: smultronschersmin
Beskrivning: Tät sammanhållen buske med ett rundat växtsätt
Färg: Vita blommor med något svagare doft i juni-juli
Jord: Trivs i de flesta trädgårdsjordar, men vantrivs i allt för våta jordar
Egenskaper: Blommar något senare än vanlig doftschersmin
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 1-2 m
Bredd: 1-2 m
Härdighet: 1-6
c/c: 70-80 cm (för friväxande häck)